Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 50, 1, 2017

C - PALEONTOLOGIE

Příležitostné naleziště zkamenělin svrchního ordoviku (katianu) severně od Prahy – Dolních Počernic
Martin David, Filip Novotný, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 33–37
pdf (0.88 MB)

Testování modelu rozšíření Ledum palustre L. pomocí paleoekologických dat
Tomáš Radoměřský, Petr Kuneš, Přemysl Bobek, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 65–71
pdf (1.89 MB)

Vnitřní struktura křídového vajíčka hmyzu Palaeoaldrovanda splendens Knobloch et Mai, studovaného pomocí rentgenové mikrotomografie
Zuzana Heřmanová, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 99–102
pdf (0.86 MB)

Acme Marthasterites furcatus jako indikátor hranice turon-coniac a spodního coniaku v jizerském vývoji české křídové pánve
Lilian Švábenická, Pavel Havlíček, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 111–116
pdf (0.62 MB)

Svrchněpaleozoičtí obojživelníci boskovické brázdy ve sbírkovém materiálu Chlupáčova muzea historie Země
Martina Krejčí, Martin Mazuch, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 125–127
pdf (0.82 MB)

Rostrokonchy z devonských sedimentů moravskoslezské pánve
Hedvika Weinerová, Tomáš Weiner, Jindřich Hladil, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 153–157
pdf (2.41 MB)