Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 50, 1, 2017

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Albitizovaný vulkanoklastický komplex z Padochova u Oslavan (boskovická brázda)
Jakub Jirásek, Dalibor Matýsek, Martin Sivek, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 39–44
pdf (1.29 MB)

Nové poznatky k provenienci sedimentů kroměřížského souvrství
Michal Francírek, Slavomír Nehyba, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 45–49
pdf (0.93 MB)

Nové poznatky o stratigrafii podslezské jednotky v jablunkovské brázdě: potok Kopytná
Miroslav Bubík, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 51–56
pdf (1.41 MB)

Rudistové vápence bělohorského souvrství u Bíliny, paleogeografie, stratigrafie, sedimentologie
Jaroslav Valečka, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 103–110
pdf (2.51 MB)

Příspěvek jádrových vrtů projektu Rebilance zásob podzemních vod ke stratigrafii, sedimentologii a tektonice svrchní křídy v sz. části české křídové pánve
Roland Nádaskay, Jaroslav Valečka, Stanislav Čech, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 129–136
pdf (4.82 MB)

Spodněpermské jezerní vápence západní části podkrkonošské pánve, Tatobity (rotliegend)
Marcela Stárková, Pavel Čáp, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 137–140
pdf (5.63 MB)