Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 50, 2017

I - LOŽISKA, GEOFYZIKA

Geofyzikální indikace krasových dutin ve skupině Branné (keprnická jednotka, Český masiv)
Pavla Tomanová Petrová, Zuzana Skácelová, Jiří Otava, Helena Gilíková, ročník 50, 2017, str. 89–94
pdf (3.6 MB)