Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 50, 2017

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE A GEOCHEMIE

Posouzení stavebních opukových kvádrů z historického opevnění města Slaného
Petr Brotan, Miroslava Gregerová, ročník 50, 2017, str. 9–16
pdf (7.49 MB)

Geochemie a zirkonové U-Pb stáří derflického granodioritu z dyjského masivu
Martin Svojtka, Karel Breiter, Jana Ďurišová, Lukáš Ackerman, František Veselovský, Jaroslav Šmerda, ročník 50, 2017, str. 17–24
pdf (1.42 MB)

Změny chemického složení křemene během greisenizace, předběžné výsledky ze západních Krušných hor
Karel Breiter, Jana Ďurišová, Marek Dosbaba, ročník 50, 2017, str. 25–31
pdf (2.78 MB)

Variace radonu a dávkového příkonu na tektonických poruchách v sedimentárních horninách Českého masivu
Ivan Barnet, Michal Poňavič, Petra Pacherová, ročník 50, 2017, str. 57–63
pdf (0.78 MB)

Zinek v diopsidu v mramorech moldanubika jižních Čech
Vladimír Žáček, Radek Škoda, ročník 50, 2017, str. 73–79
pdf (1.17 MB)

Vliv biokolonizace na erozi a odolnost různých typů pískovcových povrchů v lomu a na přirozených výchozech
Martin Slavík, Jiří Bruthans, Jana Schweigstillová, Lukáš Falteisek , ročník 50, 2017, str. 81–87
pdf (0.91 MB)

Hydraulické vlastnosti biogenní skalní kůry na pískovci
Martin Slavík, Jiří Bruthans, Alžběta Kobrlová, Petr Vorlíček, Martin Paděra, ročník 50, 2017, str. 117–123
pdf (1.16 MB)

Magmaticko-hydrotermální vývoj vysoce vyvinutého granitového pně Knöttel u Krupky v Krušných horách
Tereza Peterková, David Dolejš, ročník 50, 2017, str. 189–194
pdf (4.94 MB)

Puklinové kalcity jako indikátory oběhu paleofluid v granitech krkonošsko-jizerského plutonu (Česká republika)
Petr Dobeš, Josef Klomínský, Ivana Jačková, František Veselovský, ročník 50, 2017, str. 195–201
pdf (0.85 MB)

Hydrotermální žíly v okolí Dukovan a jejich význam pro hodnocení subrecentní seizmické aktivity
Přemysl Pořádek, Marek Slobodník, ročník 50, 2017, str. 203–206
pdf (0.77 MB)

Palynostratigrafie a mineralogie černých břidlic doprovázejících horniny těšínitové asociace na lokalitě Žermanice
Petr Skupien, Dalibor Matýsek, Jakub Jirásek, Petr Stelmach, ročník 50, 2017, str. 263–267
pdf (1.36 MB)