Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 50, 2017

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Tektonický a hydrogeologický vliv na stabilitu štol ve křtinském údolí
Vít Baldík, Jiří Rez, Eva Kryštofová, ročník 50, 2017, str. 147–151
pdf (1.55 MB)

Bohyně na Děčínsku - nejrozsáhlejší sesuvné území v České republice
Oldřich Krejčí, Vladimíra Krejčí, Petr Kycl, Martin Paleček, Jan Rybář, ročník 50, 2017, str. 227–234
pdf (2.58 MB)