Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 (ročník 48)

I - LOŽISKA, GEOFYZIKA

Karbonátová hydrotermální žilná mineralizace v granitoidních horninách středočeského plutonu na ložisku zlata Mokrsko-západ
Petr Dobeš, Vladimír Žáček, Ivana Jačková, Bohuslava Čejková, Zdeňka Lněničková, Jiří Filip, František Veselovský, Jakub Drahota, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 165–170
pdf (2.35 MB)

Opuštěné hlubinné doly v České republice - perspektivy jejich využití
Josef Klomínský, Zdeňka Petáková, Tomáš Pačes, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 171–174
pdf (0.47 MB)

Nový tíhový průzkum v jihovýchodní části české křídové pánve
Jiří Sedlák, Stanislav Zabadal, Ivan Gnojek, Zuzana Skácelová, Bedřich Mlčoch, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 175–178
pdf (6.66 MB)

Wolframitová mineralizace z greisenu v krkonošsko-jizerském krystaliniku u Vítkova v Jizerských horách
Tamara Sidorinová, Petr Dobeš, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 179–183
pdf (4.28 MB)