Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 (ročník 48)

H - HYDROGEOLOGIE

Měření elektrochemických veličin v podzemních vodách v hlubokých vrtech
Jan Holeček, Oldřich Myška, Vladimír Bláha, Pavla Holečková, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 145–148
pdf (11 MB)

Stopovací zkoušky na Huberově ponoru (Kryštofovo Údolí u Liberce)
Petr Mikuš, Jan Soukup, Jiří Bruthans, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 149–154
pdf (10.16 MB)

Stopovací zkoušky na krasovém systému Zrcadlová koza u Turnova (písčité vápence jizerského souvrství)
Martin Paděra, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 155–158
pdf (2.89 MB)

Změny režimu a chemického složení podzemních vod v okolí termálního experimentu
Lenka Rukavičková, Jan Holeček, Karel Sosna, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 159–164
pdf (3.62 MB)