Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 (ročník 48)

F - VÝZKUMY V ZAHRANIČÍ

Kvartérní jevy a sedimenty Mongolského Altaje v oblasti okresů Munchchajrchan, Manchan a Dzereg
Pavel Havlíček, Jan Hošek, Pavel Čáp, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 109–114
pdf (11.55 MB)

Uhelná ložiska Faerských ostrovů
Simona Kuboušková, Lukáš Krmíček, Richard Pokorný, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 115–120
pdf (5.09 MB)

Stratigrafie a malakofauna almového ložiska u Spišské Teplice na Slovensku
Vojen Ložek, Jitka Horáčková, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 121–124
pdf (2.5 MB)

Nanofosilie spodního campanu v sedimentech na východních svazích mesety Lachman Crags, ostrov Jamese Rosse, Antarktida
Bedřich Mlčoch, Lilian Švábenická, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 125–128
pdf (2.28 MB)

Migmatitizace gföhlských ortorul v oblasti Waldviertelu v Dolním Rakousku
Radmila Nahodilová, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 129–134
pdf (6.55 MB)

Co předcházelo katastrofické reaktivaci sesuvu Ľubietová 1977?
Karel Šilhán, Roberta Prokešová, Alžbeta Medveďová, Martina Škodová, Miroslav Kardoš, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 135–140
pdf (6.89 MB)

Aktivita sesuvu u obce Kozárovce (okres Levice, Slovensko)
Karel Šilhán, Ivan Ružek, Libor Burian, René Putiška, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 141–144
pdf (2.16 MB)