Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 (ročník 48)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE A GEOCHEMIE

Vliv horninových kontaktů na objemovou aktivitu radonu a dávkový příkon gama záření hornin
Ivan Barnet, Petra Pacherová, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 75–78
pdf (1.4 MB)

Obsahy galia, india a thalia v granitoidech Českého masivu a jejich hlavních horninotvorných minerálech
Karel Breiter, Michaela Vašinová Galiová, Zuzana Korbelová, Michaela Vaňková, Viktor Kanický, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 79–84
pdf (1.04 MB)

Vývoj tepelného toku v průzkumném území Vizovické vrchy na příkladu vrtů Gottwaldov 1 a 2
Marek Goldbach, Eva Geršlová, Slavomír Nehyba, Petr Jirman, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 85–90
pdf (6.38 MB)

Termální historie vrtu Slušovice-1
Petr Jirman, Marek Goldbach, Eva Geršlová, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 91–94
pdf (3.11 MB)

Rozlišení řasových poloh a indicií jílových minerálů v jezerních jílovcích cyprisového souvrství sokolovské pánve pomocí optické spektroskopie ve viditelné oblasti (VIS)
Karel Martínek, Juraj Franců, Ondřej Bábek, Petr Rojík, Veronika Kopačková, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 95–98
pdf (1.82 MB)

Detailní gamaspektrometrické stanovení přírodních radionuklidů K, U a Th na okrajovém sudetském zlomu
Ondřej Šálek, Milan Matolín, Petr Tábořík, Petra Štěpančíková, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 99–102
pdf (3.25 MB)

Petrologie a geochemie metabazických hornin zastižených jádrovými vrty v povodích Na zeleném a Pluhův bor ve Slavkovském lese v západních Čechách
Veronika Štědrá, Pavel Krám, Juraj Farkaš, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 103–108
pdf (5.53 MB)