Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 (ročník 48)

C - PALEONTOLOGIE

Paprskoploutvé ryby a další fauna obratlovců z fosiliferních obzorů spodních vrstev letovického souvrství (spodní perm) boskovické brázdy
Stanislav Štamberg, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 71–74
pdf (8.25 MB)