Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 (ročník 48)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Historický a současný vývoj sesuvného území u Třebenic
Jan Balek, Tomáš Marek, Pavel Kadlečík, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 51–54
pdf (3.86 MB)

Pylová analýza sedimentární výplně bývalého rybníka v údolí Bochovského potoka v Doupovských horách
Eva Břízová, Pavel Havlíček, Bedřich Mlčoch, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 55–60
pdf (3.26 MB)

Nová data o reaktivacích vybraných svahových deformací na Vsetínsku
Karel Šilhán, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 61–64
pdf (5.49 MB)

Rekonstrukce murové dráhy v povodí Keprnického potoka (Hrubý Jeseník) na základě dendrogeomorfologických metod
Radek Tichavský, Karel Šilhán, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 65–70
pdf (10.24 MB)