Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 (ročník 48)

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Litofacie a faciální architektura miroslavských slepenců (mladší paleozoikum)
Tomáš Kumpan, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 7–12
pdf (3.92 MB)

Specifika architektury hronovsko-poříčského zlomu
Vladimír Prouza, Miroslav Coubal, Jiří Adamovič, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 13–18
pdf (8.3 MB)

Uloženiny úlomkových lavin na okrajích doupovského komplexu odkryté při stavbě rychlostní silnice R6 v úseku u Bošova
Vladislav Rapprich, Martin Dostalík, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 19–24
pdf (11.45 MB)

Sedimenty permokarbonu v Kraskově (vrt KS-1) a jejich zdrojový materiál
Marcela Stárková, Štěpánka Mrázová, Tamara Sidorinová, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 25–30
pdf (9.65 MB)

Říční sedimenty peruckých vrstev české křídové pánve u Benešova nad Ploučnicí
Jaroslav Valečka, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 31–36
pdf (1.6 MB)

Valouny granitoidů ve slepencích skryjsko-týřovického kambria
Tomáš Vorel, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 37–42
pdf (9.28 MB)

Nové U-Pb datování zirkonů z bohutínského pně v příbramské rudní oblasti
Karel Žák, Martin Svojtka, Karel Breiter, Jana Ďurišová, František Veselovský, Jan Pašava, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 43–50
pdf (2.52 MB)