Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 (ročník 47)

H - HYDROGEOLOGIE

Albrechtický chloridový okrsek
V. Goliáš, L. Hrušková, T. Černík, J. Bruthans, P. Nakládal, Z. Churáčková, A. Kula, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 165–170
pdf (3.21 MB)