Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 (ročník 47)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE, GEOCHEMIE

Vertikální distribuce objemové aktivity radonu v prostředí s extrémně nízkou mocností půd a zemin
I. Barnet, P. Pacherová, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 99–102
pdf (0.61 MB)

Radioaktivita granitoidů krkonošsko-jizerského plutonu: Statistické zhodnocení archivních údajů
T. Černík, V. Goliáš, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 103–106
pdf (0.44 MB)

Provenience sedimentů karpatu (miocén) ve střední části karpatské předhlubně (Kroměřížsko, Zlínsko): předběžné posouzení asociací detritických granátů
M. Francírek, J. Otava, S. Nehyba, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 107–109
pdf (1.15 MB)

Minerální fáze ve fermentačních zbytcích bioplynových stanic
M. Geršl, P. Findura, J. Mareček, D. Matýsek, T. Vítěz, E. Geršlová, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 110–111
pdf (0.12 MB)

Minerální fáze průmyslových kompostů stanovené rtg.-difrakcí a Rietveldovou kvantitativní fázovou analýzou
M. Geršl, D. Matýsek, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 112–114
pdf (0.12 MB)

Petrografie, geochemie a posterupční projevy olivínem chudého apatitického nefelinitu Slánské hory
K. Jáklová, J. Trubač, T. Magna, V. Rapprich, J. Haloda, V. Erban, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 115–119
pdf (3.18 MB)

Fojtské hybridní granitoidy - strukturní a litologické markeryv krkonošsko-jizerském plutonu
J. Klomínský, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 120–125
pdf (19.75 MB)

Fojtské hybridní granitoidy - strukturní a litologické markeryv krkonošsko-jizerském plutonu
J. Klomínský, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 120–125

Jaký je původ uranu ve vojenském újezdu Boletice?
I. Knésl, I. Dvořák, P. Hejtmánková, M. Poňavič, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 126–129
pdf (6.37 MB)

Katodoluminiscence horninotvorných minerálů a fosilií s využitím spektrometrie
V. Procházka, J. Zachariáš, D. Matějka, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 130–133
pdf (1.73 MB)

Kontaminace zvětralého melechovského granitu
V. Procházka, M. Žáček, D. Matějka, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 134–139
pdf (1.58 MB)

Příspěvek k poznání petrografie, mineralogie a fluidních inkluzí jeskynních sintrů první generace z Koněpruských jeskyní a z některých lokalit v jejich okolí
V. Suchý, P. Dobeš, A. Zeman, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 140–143
pdf (2.39 MB)

Korund-kyanit-zoisit-muskovitická hornina z Chýnova u Tábora
S. Vrána, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 144–148
pdf (2.45 MB)

Povariské kalcitové žíly a sedimenty z krasových dutin v Solvayových lomech: příspěvek k upřesnění stáří hydrotermálních procesů v Českém krasu
A. Zeman, V. Suchý, P. Dobeš, J. Filip, P. Hauková, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 149–153
pdf (3.43 MB)