Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 (ročník 47)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Nové poznatky o výskytu organických sedimentů stáří pozdního glaciálu a holocénu v České republice
E. Břízová, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 47–54
pdf (4.28 MB)

Soliflukčně redeponované fosilní zvětraliny na neoproterozoických vulkanitech v Kralupech nad Vltavou
O. Holásek, M. Stárková, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 55–58
pdf (2.76 MB)

Svahové deformace plošných a proudových tvarů vyvolané silnými srážkami z 1. na 2. června 2013
J. Malík, I. Dvořák, P. Kycl, J. Krupička, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 59–63
pdf (4.58 MB)

Vývoj sesuvného území Malá kozí horka u Třebenic v Českém středohoří v roce 2013
T. Marek, J. Bálek, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 64–68
pdf (9.96 MB)

PanGeo - detekce vertikálních pohybů terénu pomocí družicových radarových dat
J. Mišurec, J. Jelének, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 69–73
pdf (2.43 MB)