Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 (ročník 47)

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Poznámky ke xenolitům křídových sedimentů v neogenních vulkanitech z okolí Rovenska pod Troskami (Geopark Český ráj)
P. Čáp, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 7–11
pdf (2.82 MB)

Využití 3D modelování v experimentálním projektu ve štole Josef
J. Jelének, D. Čížek, J. Franěk, L. Vondrovic, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 12–15
pdf (1.19 MB)

Úhlová diskordance v malešických vrstvách mšensko-roudnické a žihelské pánve (stephan B)
R. Lojka, P. Bosák, J. Pešek, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 16–18
pdf (1.66 MB)

Litostratigrafie a strukturní charakteristika lomu Holcim Prachovice, Železné hory
Š. Mrázová, S. Čech, P. Rambousek, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 19–22
pdf (1.86 MB)

Magnetické stavby (AMS) granitoidních a gabroidních hornin nasavrckého plutonického komplexu v Železných horách
Š. Mrázová, K. Schulmann, F. Hrouda, M. Chlupáčová, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 23–27
pdf (1.58 MB)

Exotické litoklasty z drob neoproterozoika Barrandienu kralupsko-zbraslavské skupiny v oblasti Křivoklátska
M. Stárková, T. Vorel, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 28–31
pdf (3.5 MB)

Profil cenomanu na lokalitě Motyčín v Kladně (střední Čechy) a jeho význam pro korelaci korycanských vrstev
P. Svoboda, J. Sakala, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 32–33
pdf (1.34 MB)

Biostratigrafické vyhodnocení sedimentů karpatské předhlubně a flyšového pásma Západních Karpat v okolí Šlapanic na základě studia vápnitých nanofosilií
L. Švábenická, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 34–40
pdf (2.13 MB)

Faciální vývoj a rozšíření sedimentů kambria na jihozápadním a severovýchodním okraji skryjsko-týřovické pánve
T. Vorel, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 41–45
pdf (4.74 MB)