Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 (ročník 45)

H - HYDROGEOLOGIE

Výzkum vlastností horninové matrice granitoidních hornin pomocí in situ barvicího experimentu a matematického modelování
J. Holeček, L. Gvoždík, L. Rukavičková, J. Záruba, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 239–242
pdf (0.94 MB)

Podíl říční vody a zdroj vod s vysokými koncentracemi dusičnanů ve studňových řadech jímacího území Káraný
L. Hronec, J. Bruthans, R. Kadlecová, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 243–250
pdf (1.4 MB)

Terénní měření propustnosti horninové matrice granitů
L. Rukavičková, J. Holeček, V. Bláha, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 251–254
pdf (0.71 MB)