Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 (ročník 45)

F - VÝZKUMY V ZAHRANIČÍ

Pleistocenní měkkýši od Remenin (Nízké Beskydy, východní Slovensko)
J. Harčár, J. Kovanda, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 213–218
pdf (1.58 MB)

Malakostratigrafie vchodového valu Medvědí jeskyně ve Slovenském ráji
V. Ložek, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 219–222
pdf (0.34 MB)

Svahoviny posledního glaciálu u Hosťovců a jejich paleoklimatická výpověď
V. Ložek, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 223–225
pdf (0.35 MB)

Gigantické ložisko Bayan Obo v Číně, část I.: Hlavní typy rud REE-Fe-Nb-Sc
J. Kynický, H. Cihlářová, M. Smith, C. Xu, A. Chakhmouradian, K. Reguir, U. Kempe, M Vašinová Galiová, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 226–231
pdf (1.63 MB)

Palynoflóra a vápnité nanofosilie turonu a coniaku v sedimentech spodní podskupiny gosauské křídy, Severní Vápencové Alpy, Rakousko
M. Svobodová, L. Švábenická, H. Lobitzer, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 232–238
pdf (5.38 MB)