Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 (ročník 45)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE, GEOCHEMIE

Hodnocení radonového indexu pozemku na základě maximálních hodnot objemové aktivity radonu – alternativy a výsledné řešení
I. Barnet, P. Pacherová, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 151–155
pdf (0.48 MB)

Aktualizované mapy radonového indexu České republiky v měřítku 1 : 50 000
I. Barnet, P. Pacherová, L. Smyčková, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 156–161
pdf (0.85 MB)

Hmotnostní tok juvenilního oxidu uhličitého v Hranickém krasu, praktické možnosti jeho měření a první výsledky
M. Geršl, E. Geršlová, B. Šimečková, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 162–166
pdf (0.86 MB)

Ultradraselné plutonity chotělického intruzivního komplexu v podloží české křídové pánve ve východních Čechách
F.V. Holub, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 167–172
pdf (1.7 MB)

Žíly karbonátů v puklinách granitoidů bedřichovského vodárenského tunelu v Jizerských horách
J. Klomínský, P. Dobeš, R. Škoda, I. Jačková, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 173–176
pdf (0.9 MB)

Automatická analýza obrazu stěny bedřichovského tunelu v Jizerských horách – klasifikace intenzity alterace granitu
V. Kopačková, J. Klomínský, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 177–180
pdf (1.98 MB)

Nález lamproitu v Řípově u Třebíče, moldanubikum
L. Krmíček, S. Houzar, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 181–184
pdf (1.55 MB)

Minerály Pt-kovů na ložisku pyropu u obce Vestřev v Podkrkonoší
J. Malec, V. Böhmová, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 185–188
pdf (0.52 MB)

Jacutingait, paladiové zlato a Pd-selenidy v Cu-zrudnění z karbonských sedimentů od Košťálova u Semil (podkrkonošská pánev)
J. Malec, F. Veselovský, V. Böhmová, V. Prouza, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 189–193
pdf (0.54 MB)

Ilmenit z dvojslídných granitů šumavské větve moldanubického batolitu
M. René, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 193–196
pdf (0.36 MB)

Ca-Ba-Mn trhlinová mineralizace s růžovým klinozoisitem, vázaná na mramor, u Záblatí na Prachaticku
V. Štědrá, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 197–201
pdf (1.88 MB)

Změny chemismu allanitu-(Ce) vlivem alterace s ohledem na uvolňování uranu do horninového prostředí biotitického monzogranitu u Bedřichova
S. Vrána, P. Sulovský, P. Schovánek, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 202–207
pdf (0.77 MB)

„Zaratit“ z Kladna – revize a nová data
V. Žáček, R. Škoda, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 208–212
pdf (0.92 MB)