Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 (ročník 45)

C - PALEONTOLOGIE

Předběžná zpráva o foraminiferách štramberských vápenců
M. Bubík, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 97–101
pdf (0.83 MB)

Několik poznámek k funkční morfologii remopleuridních a ellipsotaphridních trilobitů pražské pánve
P. Budil, O. Fatka, M. Mergl, P. Bokr, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 102–106
pdf (1.22 MB)

Příspěvek k poznání fauny a flóry nýřanského souslojí (astur) na nové lokalitě Pankrác u Nýřan
J. Bureš, F. Tichávek, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 107–114
pdf (2.55 MB)

Reinterpretace nálezu údajné ještěrky („Lacerta sp.“) v české křídě
B. Ekrt, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 115–116
pdf (0.35 MB)

Znovuobjevení dvou Fričových originálů „mořských plazů“ z české křídy
B. Ekrt, M. Radoň, P. Dvořák, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 117–119
pdf (0.46 MB)

Serpulidní červi z lokality příbojové facie mořského cenomanu Předboj u Prahy ze sbírky dr. Olgy Nekvasilové – část I.
T. Kočí, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 120–123
pdf (0.32 MB)

Serpulidní červi z lokality příbojové facie mořského cenomanu Předboj u Prahy ze sbírky dr. Olgy Nekvasilové – část II.
T. Kočí, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 124–127
pdf (0.84 MB)

Předběžná zpráva o cirripedech (Thoracica, Scalpellidae) z příbojové lokality Velim – Skalka (svrchní cenoman–spodní turon, česká křídová pánev)
T. Kočí, M. Kočová Veselská, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 128–131
pdf (0.7 MB)

Předběžná revize rodu Stramentum Logan, 1897 (Cirripedia, Stramentidae) z české křídové pánve
M. Kočová Veselská, T. Kočí, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 132–134
pdf (1.52 MB)

Počítačově generované 3D modelování v paleontologii – výhody nové metodiky
M. Lisec, P. Budil, O. Fatka, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 135–138
pdf (1.06 MB)

Fosilní fauna třenického souvrství (ordovik, tremadok) u Cheznovic (jihozápadní část Barrandienu)
M. Mergl, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 139–143
pdf (0.99 MB)

Výzkum ostnokožců z nové lokality „bílých vrstev“ v koněpruských vápencích ve Velkolomu Čertovy schody-západ (spodní devon, prag)
R.J. Prokop, V. Turek, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 144–145
pdf (0.22 MB)

Mechovky typu Berenicea (Cyclostomata) z lomu Úpohlavy
J. Sklenář, K. Zágoršek, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 146–148
pdf (0.51 MB)

Permské aktinopterygijní ryby a jejich využití pro paralelizaci výchozů významných fosiliferních obzorů podkrkonošské pánve
S. Štamberg, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 149–150
pdf (0.22 MB)