Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 (ročník 45)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÉ GEOLOGIE

Využití podrobného digitálního modelu reliéfu pro analýzu morfologie hluboké svahové deformace Čeřeniště
J. Blahůt, P. Dušánek, J. Klimeš, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 63–65
pdf (0.57 MB)

Modelování kamenitohlinitých přívalových proudů na Smědavské hoře v Jizerských horách
J. Blahůt, J. Smolíková, V. Vilímek, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 66–69
pdf (1.87 MB)

Intenzivní rozpad karbonského pískovce ve skalním převisu Čertova kazatelna v Plzni
J. Bruthans, J. Schweigstillová, P. Bezdička, J. Soukup, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 70–74
pdf (1.53 MB)

Geomorfologické projevy mladě kenozoické tektoniky v severozápadní části Milešovského středohoří
J. Dužár, P. Raška, V. Cajz, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 75–81
pdf (1.76 MB)

Geologická stavba území sesuvu Vaňov
P. Kycl, V. Rapprich, M. Radoň, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 82–86
pdf (3.66 MB)

Facetovaný povrch valounu křemenného pískovce z kvartérních usazenin na území Karlštejna
R. Mikuláš, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 87–90
pdf (2.31 MB)

Svahové pohyby v areálu obory v Hukvaldech
J. Rybář, J. Klimeš, V. Jánoš, T. Nýdl, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 91–96
pdf (1.74 MB)