Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 (ročník 45)

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Projevy posunů po vrstevních plochách v křídových pískovcích Podbezdězí
J. Adamovič, M. Coubal, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 9–12
pdf (1.19 MB)

Karbonátové facie požárského souvrství na lokalitách Požáry a Kosov (Barrandien)
P. Čáp, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 13–15
pdf (0.89 MB)

Neogenní sedimenty ve vrtu V-4 v Horní Čermné (Ústí nad Orlicí)
S. Čech, J. Čtyroká, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 16–20
pdf (0.94 MB)

Paleoekologie vybraných poloh cyprisového souvrství (Sokolovská pánev)
J. Dašková, M. Konzalová, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 21–22
pdf (0.2 MB)

Časové vztahy melagranitových porfyrů a durbachitických plutonů v jižních Čechách
F.V. Holub, K. Verner, M.D. Schmitz, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 23–25
pdf (0.44 MB)

Izotopové záznamy uhlíku přes hangenberský event (hranice devon-karbon) ve střední a jižní části Moravského krasu
T. Kumpan, J. Kalvoda, O. Bábek, J. Frýda, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 26–27
pdf (1.12 MB)

Nový pohled na vulkanologii Vinařické hory
V. Rapprich, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 29–33
pdf (2.43 MB)

Dodatek ke strukturnímu výzkumu Barrandovy skály (spodní devon, střední Čechy)
P. Röhlich, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 34–38
pdf (2.07 MB)

Předběžné výsledky litologického a geochemického studia vrtu Sm-1 v ploužnickém obzoru semilského souvrství podkrkonošské pánve
M. Stárková, K. Martínek, I. Knésl, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 39–43
pdf (1.28 MB)

Stratigrafický rozsah pelitické a flyšoidní facie v podloží hruboskalských pískovců (teplické souvrství české křídové pánve) v oblasti Příhrazských skal, Hruboskalska a Prachovských skal
J. Valečka, L. Švábenická, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 44–50
pdf (0.62 MB)

Magnetické stavby tefritového lávového proudu na lokalitě Vrbička (Doupovský vulkanický komplex)
L. Vondrovic, P. Hradecký, K. Verner, Z. Skácelová, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 51–54
pdf (1.63 MB)

Bazální kambrium na vrchu Mileč u Skryjí, na Týřovickém vrchu a nový výskyt kambria jihozápadně od Hřebečník
T. Vorel, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 55–58
pdf (2.8 MB)

Otázka stáří nejvyšší části líňského souvrství (mšensko-roudnická pánev, Český masiv) – nové indicie z vrtu Be-1 Bechlín
J. Zajíc, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 59–62
pdf (0.85 MB)