Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 (ročník 45)

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Projevy posunů po vrstevních plochách v křídových pískovcích Podbezdězí
J. Adamovič, M. Coubal, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 9–12
pdf (1.19 MB)

Karbonátové facie požárského souvrství na lokalitách Požáry a Kosov (Barrandien)
P. Čáp, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 13–15
pdf (0.89 MB)

Neogenní sedimenty ve vrtu V-4 v Horní Čermné (Ústí nad Orlicí)
S. Čech, J. Čtyroká, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 16–20
pdf (0.94 MB)

Paleoekologie vybraných poloh cyprisového souvrství (Sokolovská pánev)
J. Dašková, M. Konzalová, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 21–22
pdf (0.2 MB)

Časové vztahy melagranitových porfyrů a durbachitických plutonů v jižních Čechách
F.V. Holub, K. Verner, M.D. Schmitz, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 23–25
pdf (0.44 MB)

Izotopové záznamy uhlíku přes hangenberský event (hranice devon-karbon) ve střední a jižní části Moravského krasu
T. Kumpan, J. Kalvoda, O. Bábek, J. Frýda, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 26–27
pdf (1.12 MB)

Nový pohled na vulkanologii Vinařické hory
V. Rapprich, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 29–33
pdf (2.43 MB)

Dodatek ke strukturnímu výzkumu Barrandovy skály (spodní devon, střední Čechy)
P. Röhlich, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 34–38
pdf (2.07 MB)

Předběžné výsledky litologického a geochemického studia vrtu Sm-1 v ploužnickém obzoru semilského souvrství podkrkonošské pánve
M. Stárková, K. Martínek, I. Knésl, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 39–43
pdf (1.28 MB)

Stratigrafický rozsah pelitické a flyšoidní facie v podloží hruboskalských pískovců (teplické souvrství české křídové pánve) v oblasti Příhrazských skal, Hruboskalska a Prachovských skal
J. Valečka, L. Švábenická, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 44–50
pdf (0.62 MB)

Magnetické stavby tefritového lávového proudu na lokalitě Vrbička (Doupovský vulkanický komplex)
L. Vondrovic, P. Hradecký, K. Verner, Z. Skácelová, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 51–54
pdf (1.63 MB)

Bazální kambrium na vrchu Mileč u Skryjí, na Týřovickém vrchu a nový výskyt kambria jihozápadně od Hřebečník
T. Vorel, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 55–58
pdf (2.8 MB)

Otázka stáří nejvyšší části líňského souvrství (mšensko-roudnická pánev, Český masiv) – nové indicie z vrtu Be-1 Bechlín
J. Zajíc, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 59–62
pdf (0.85 MB)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÉ GEOLOGIE

Využití podrobného digitálního modelu reliéfu pro analýzu morfologie hluboké svahové deformace Čeřeniště
J. Blahůt, P. Dušánek, J. Klimeš, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 63–65
pdf (0.57 MB)

Modelování kamenitohlinitých přívalových proudů na Smědavské hoře v Jizerských horách
J. Blahůt, J. Smolíková, V. Vilímek, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 66–69
pdf (1.87 MB)

Intenzivní rozpad karbonského pískovce ve skalním převisu Čertova kazatelna v Plzni
J. Bruthans, J. Schweigstillová, P. Bezdička, J. Soukup, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 70–74
pdf (1.53 MB)

Geomorfologické projevy mladě kenozoické tektoniky v severozápadní části Milešovského středohoří
J. Dužár, P. Raška, V. Cajz, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 75–81
pdf (1.76 MB)

Geologická stavba území sesuvu Vaňov
P. Kycl, V. Rapprich, M. Radoň, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 82–86
pdf (3.66 MB)

Facetovaný povrch valounu křemenného pískovce z kvartérních usazenin na území Karlštejna
R. Mikuláš, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 87–90
pdf (2.31 MB)

Svahové pohyby v areálu obory v Hukvaldech
J. Rybář, J. Klimeš, V. Jánoš, T. Nýdl, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 91–96
pdf (1.74 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Předběžná zpráva o foraminiferách štramberských vápenců
M. Bubík, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 97–101
pdf (0.83 MB)

Několik poznámek k funkční morfologii remopleuridních a ellipsotaphridních trilobitů pražské pánve
P. Budil, O. Fatka, M. Mergl, P. Bokr, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 102–106
pdf (1.22 MB)

Příspěvek k poznání fauny a flóry nýřanského souslojí (astur) na nové lokalitě Pankrác u Nýřan
J. Bureš, F. Tichávek, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 107–114
pdf (2.55 MB)

Reinterpretace nálezu údajné ještěrky („Lacerta sp.“) v české křídě
B. Ekrt, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 115–116
pdf (0.35 MB)

Znovuobjevení dvou Fričových originálů „mořských plazů“ z české křídy
B. Ekrt, M. Radoň, P. Dvořák, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 117–119
pdf (0.46 MB)

Serpulidní červi z lokality příbojové facie mořského cenomanu Předboj u Prahy ze sbírky dr. Olgy Nekvasilové – část I.
T. Kočí, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 120–123
pdf (0.32 MB)

Serpulidní červi z lokality příbojové facie mořského cenomanu Předboj u Prahy ze sbírky dr. Olgy Nekvasilové – část II.
T. Kočí, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 124–127
pdf (0.84 MB)

Předběžná zpráva o cirripedech (Thoracica, Scalpellidae) z příbojové lokality Velim – Skalka (svrchní cenoman–spodní turon, česká křídová pánev)
T. Kočí, M. Kočová Veselská, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 128–131
pdf (0.7 MB)

Předběžná revize rodu Stramentum Logan, 1897 (Cirripedia, Stramentidae) z české křídové pánve
M. Kočová Veselská, T. Kočí, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 132–134
pdf (1.52 MB)

Počítačově generované 3D modelování v paleontologii – výhody nové metodiky
M. Lisec, P. Budil, O. Fatka, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 135–138
pdf (1.06 MB)

Fosilní fauna třenického souvrství (ordovik, tremadok) u Cheznovic (jihozápadní část Barrandienu)
M. Mergl, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 139–143
pdf (0.99 MB)

Výzkum ostnokožců z nové lokality „bílých vrstev“ v koněpruských vápencích ve Velkolomu Čertovy schody-západ (spodní devon, prag)
R.J. Prokop, V. Turek, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 144–145
pdf (0.22 MB)

Mechovky typu Berenicea (Cyclostomata) z lomu Úpohlavy
J. Sklenář, K. Zágoršek, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 146–148
pdf (0.51 MB)

Permské aktinopterygijní ryby a jejich využití pro paralelizaci výchozů významných fosiliferních obzorů podkrkonošské pánve
S. Štamberg, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 149–150
pdf (0.22 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE, GEOCHEMIE

Hodnocení radonového indexu pozemku na základě maximálních hodnot objemové aktivity radonu – alternativy a výsledné řešení
I. Barnet, P. Pacherová, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 151–155
pdf (0.48 MB)

Aktualizované mapy radonového indexu České republiky v měřítku 1 : 50 000
I. Barnet, P. Pacherová, L. Smyčková, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 156–161
pdf (0.85 MB)

Hmotnostní tok juvenilního oxidu uhličitého v Hranickém krasu, praktické možnosti jeho měření a první výsledky
M. Geršl, E. Geršlová, B. Šimečková, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 162–166
pdf (0.86 MB)

Ultradraselné plutonity chotělického intruzivního komplexu v podloží české křídové pánve ve východních Čechách
F.V. Holub, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 167–172
pdf (1.7 MB)

Žíly karbonátů v puklinách granitoidů bedřichovského vodárenského tunelu v Jizerských horách
J. Klomínský, P. Dobeš, R. Škoda, I. Jačková, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 173–176
pdf (0.9 MB)

Automatická analýza obrazu stěny bedřichovského tunelu v Jizerských horách – klasifikace intenzity alterace granitu
V. Kopačková, J. Klomínský, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 177–180
pdf (1.98 MB)

Nález lamproitu v Řípově u Třebíče, moldanubikum
L. Krmíček, S. Houzar, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 181–184
pdf (1.55 MB)

Minerály Pt-kovů na ložisku pyropu u obce Vestřev v Podkrkonoší
J. Malec, V. Böhmová, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 185–188
pdf (0.52 MB)

Jacutingait, paladiové zlato a Pd-selenidy v Cu-zrudnění z karbonských sedimentů od Košťálova u Semil (podkrkonošská pánev)
J. Malec, F. Veselovský, V. Böhmová, V. Prouza, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 189–193
pdf (0.54 MB)

Ilmenit z dvojslídných granitů šumavské větve moldanubického batolitu
M. René, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 193–196
pdf (0.36 MB)

Ca-Ba-Mn trhlinová mineralizace s růžovým klinozoisitem, vázaná na mramor, u Záblatí na Prachaticku
V. Štědrá, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 197–201
pdf (1.88 MB)

Změny chemismu allanitu-(Ce) vlivem alterace s ohledem na uvolňování uranu do horninového prostředí biotitického monzogranitu u Bedřichova
S. Vrána, P. Sulovský, P. Schovánek, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 202–207
pdf (0.77 MB)

„Zaratit“ z Kladna – revize a nová data
V. Žáček, R. Škoda, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 208–212
pdf (0.92 MB)

F - VÝZKUMY V ZAHRANIČÍ

Pleistocenní měkkýši od Remenin (Nízké Beskydy, východní Slovensko)
J. Harčár, J. Kovanda, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 213–218
pdf (1.58 MB)

Malakostratigrafie vchodového valu Medvědí jeskyně ve Slovenském ráji
V. Ložek, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 219–222
pdf (0.34 MB)

Svahoviny posledního glaciálu u Hosťovců a jejich paleoklimatická výpověď
V. Ložek, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 223–225
pdf (0.35 MB)

Gigantické ložisko Bayan Obo v Číně, část I.: Hlavní typy rud REE-Fe-Nb-Sc
J. Kynický, H. Cihlářová, M. Smith, C. Xu, A. Chakhmouradian, K. Reguir, U. Kempe, M Vašinová Galiová, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 226–231
pdf (1.63 MB)

Palynoflóra a vápnité nanofosilie turonu a coniaku v sedimentech spodní podskupiny gosauské křídy, Severní Vápencové Alpy, Rakousko
M. Svobodová, L. Švábenická, H. Lobitzer, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 232–238
pdf (5.38 MB)

H - HYDROGEOLOGIE

Výzkum vlastností horninové matrice granitoidních hornin pomocí in situ barvicího experimentu a matematického modelování
J. Holeček, L. Gvoždík, L. Rukavičková, J. Záruba, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 239–242
pdf (0.94 MB)

Podíl říční vody a zdroj vod s vysokými koncentracemi dusičnanů ve studňových řadech jímacího území Káraný
L. Hronec, J. Bruthans, R. Kadlecová, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 243–250
pdf (1.4 MB)

Terénní měření propustnosti horninové matrice granitů
L. Rukavičková, J. Holeček, V. Bláha, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 251–254
pdf (0.71 MB)