Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 (ročník 44)

L - GEOFYZIKA

Geofyzikální výzkum tvaru vulkanických těles v oblasti mezi Jičínem a Turnovem (Český ráj)
V. Rapprich, Z. Skácelová, J. Valenta, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 263–266
pdf (0.55 MB)

Magnetometrické měření v severní části mariánskolázeňského komplexu
Z. Skácelová, B. Mlčoch, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 267–270
pdf (0.25 MB)