Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 (ročník 44)

J - NEROSTNÉ SUROVINY

Středočeská pánev jako potenciální úložiště oxidu uhličitého
V. Hladík, D. Hatzignatiou, F. Riis, R. Berenblyum, E. Geršlová, J. Franců, R. Lojka, V. Kolejka, M. Geršl, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 247–252
pdf (0.7 MB)

Anomální koncentrace Pt-kovů na ložisku Cu-rud Tisová
J. Pašava, A. Vymazalová, J. Malec, P. Rojík, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 253–256
pdf (0.19 MB)

Původ železitých hrubozrnných pískovců až slepenců z Juditina mostu v Praze
J. Valečka, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 257–262
pdf (0.72 MB)