Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 (ročník 44)

H - HYDROGEOLOGIE

Využití stopovačů pro studium proudění, původu a vývoje chemického složení vody pramene (Sv. Vojtěch, česká křídová pánev)
J. Bruthans, Z. Churáčková, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 227–232
pdf (0.24 MB)

Sebeorganizace proudění a pórozity v české křídové pánvi: výsledky stopovacích zkoušek a dalších metod
J. Bruthans, P. Mikuš, J. Soukup, D. Světlík, J. Kamas, O. Zeman, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 233–238
pdf (0.36 MB)

Výzkum mezizrnné propustnosti granitoidních hornin pomocí barvicích zkoušek
J. Holeček, L. Rukavičková, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 239–241
pdf (0.25 MB)

Srovnání hydraulické vodivosti rozpukaných hornin a horninové matrice v granitech Českého masivu
L. Rukavičková, J. Najser, J. Holeček, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 242–246
pdf (0.26 MB)