Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 (ročník 44)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE, GEOCHEMIE

Re-Os geochemie a geochronologie ranského gabro-peridotitového masivu, Český masiv
L. Ackerman, J. Pašava, V. Erban, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 133–135
pdf (0.11 MB)

Význam maximálních hodnot radonu v podloží pro hodnocení radonového rizika v České republice
I. Barnet, P. Pacherová, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 136–140
pdf (0.22 MB)

Hydrotermální žíly s turmalínem vázané na východní okrajový zlom boskovické brázdy
D Buriánek, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 141–145
pdf (0.3 MB)

Podmínky greisenizace na Sn-W ložisku Krásno-Horní Slavkov: příspěvek ze studia fluidních inkluzí
Z. Dolníček, M. René, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 146–148
pdf (0.16 MB)

Neobvyklá lamprofyrická hornina od Dobrého v podhůří Orlických hor
F.V. Holub, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 149–152
pdf (0.4 MB)

Bohutínský tonalitový peň - příklad malé intruze s vysokým stupněm horninové diferenciace
J. Klomínský, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 153–157
pdf (0.48 MB)

Zajímavá mafická žíla ze štoly Holedná - Bosonohy (brněnský masiv): Přechodný petrografický typ mezi typickými mikrodiority a lamprofyry
L. Krmiček, M. Gregerová, M. Krmíčková, P. Čapek, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 158–162
pdf (0.46 MB)

Petrografie jizerských ortorul na území listu 03-142 Hejnice
Š. Mrázová, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 163–167
pdf (0.55 MB)

Vztah radonového indexu v kvartérních sedimentech k radonu v objektech a k hlubšímu geologickému podloží
P. Pacherová, I. Barnet, J. Procházka, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 168–171
pdf (0.19 MB)

Některé informace z koncentrátů těžkých minerálů z melechovského masivu
V. Procházka, M. Žáček, M. Chlupáčová, D. Matějka, Z. Korbelová, M. Klementová, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 172–176
pdf (0.27 MB)

Dočasné mineralogické lokality spojené s výstavbou dálnice D8 v úseku Lovosice-Trmice
M. Radoň, V. Žáček, V. Rapprich, P. Kycl, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 177–183
pdf (0.71 MB)

Granity z lomu Vítkov u Sokolova v masivu Krudum
M. René, P. Hájek, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 184–188
pdf (0.28 MB)

Dvacet pět let od nálezu granátických hyperdraselných granulitů v jižních Čechách
S. Vrána, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 189–191
pdf (0.12 MB)