Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 (ročník 44)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Pylová analýza rašelinných proplástků v podloží štěrkopískových sedimentů u obce Grygov
E. Břízová, P. Skupien, M. Křížová, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 57–61
pdf (0.51 MB)

Stratigrafie a malakofauna holocenní výplně jeskyně Pod valem (Zádielská tiesňava, NP Slovenský kras)
V. Ložek, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 62–65
pdf (0.19 MB)

Chronostratigrafická revize a paleoklimatický význam osypu pod stěnou Martinky (CHKO) v Biosférické rezervaci Pálava
V. Ložek, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 66–69
pdf (0.19 MB)

Svahové deformace a granitová tektonika na Smědavské hoře v Jizerských horách
Š. Mrázová, J. Krupička, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 70–73
pdf (0.51 MB)

Sprašová výplň rozsedliny fosilního sesuvu na Radobýlu (okres Litoměřice, severní Čechy) jako zajímavá lokalita pleistocenní fauny
R. Pokorný, J. Vrabec, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 74–79
pdf (0.23 MB)

Historické svahové pohyby v Českém středohoří v záznamech ústeckého regionálního tisku (1856-1902)
P. Raška, J. Dubišar, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 79–82
pdf (0.15 MB)

Prostorové aspekty aktivity skalního řícení (dendrogeomorfologická studie v Moravskoslezských Beskydech)
K. Šilhán, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 83–86
pdf (0.26 MB)

Geomorfologická interpretace údolních den Moravskoslezských Beskyd na základě geoelektrických měření
V. Škarpich, P. Tábořík, J. Hradecký, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 87–91
pdf (0.31 MB)