Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 (ročník 43)

L - GEOFYZIKA

Využití gamaspektrometrie a metody RFA na vybraných lokalitách průzkumu a těžby uranu na území Krkonošského národního parku
Š. Mrázová, P. Rambousek, I. Knésl, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 311–315
pdf (0.22 MB)

Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově
Z. Skácelová, V. Blecha, J. Večeřa, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 316–319
pdf (0.27 MB)

Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní
K. Špaček, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 320–322
pdf (0.12 MB)