Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 (ročník 43)

J - NEROSTNÉ SUROVINY

Nová verze internetové databáze dekoračních a stavebních kamenů České republiky
B. Dudíková Schulmannová, H. Skarková, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 297–299
pdf (0.13 MB)

Geomikrobiologické studium důlních vod v okolí Ratibořských Hor v Jihočeském kraji
L. Faltejsek, M. Poňavič, P. Rambousek, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 300–302
pdf (0.11 MB)

Výzkum opuštěných odkališť po úpravě rud v Horním Benešově na Bruntálsku
P. Rambousek, V. Řepka, D. Mašek, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 303–306
pdf (0.15 MB)

Lokalizace důlních děl na základě archivních pramenů
J. Večeřa, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 307–310
pdf (0.28 MB)