Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 (ročník 43)

H - HYDROGEOLOGIE

Proudění podzemní vody ve východní a severovýchodní části české křídové pánve (3H, 14C a SF6 stopovače, obsahy dusičnanů): doba zdržení a otázky efektivního monitoringu kontaminace
Z. Churáčková, J. Bruthans, V. Lachman, V. Musil, R. Kadlecová, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 283–287
pdf (0.17 MB)

Výskyt selenu v podzemní vodě v povodí Suchomastského potoka v oblasti Českého krasu
R. Kadlecová, J. Bruthans, F. Buzek, B. Doušová, S. Krejčová, O. Zeman, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 288–292
pdf (0.29 MB)

Parametry krasových kanálů a proudění v Česku na základě kvantitativních stopovacích zkoušek
A. Vojtěchová, J. Bruthans, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 293–296
pdf (0.12 MB)