Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 (ročník 43)

F - VÝZKUMY V ZAHRANIČÍ

Kvartér v okolí Jalapy (severní Nikaragua)
P. Havlíček, P. Čáp, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 263–265
pdf (0.17 MB)

Nález vápenato-alkalických lamprofyrů v asociaci alkalických hornin a karbonatitů Mushugai Khuduk v Mongolsku
L. Krmíček, J. Kynický, M. Krmíčková, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 266–270
pdf (0.22 MB)

Rozšíření a degradace permafrostu ve vybraných oblastech Mongolska
J. Kynický, R. Bartošová, H. Cihlářová, M. Krmíčková, L. Krmíček, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 270–273
pdf (0.12 MB)

Geneze páskovaných granitoidních hornin peralkalického masivu Khan Bogd v jižním Mongolsku
J. Kynický, L. Krmíček, Cheng Xu. , J. Mašek, M. Krmíčková, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 274–277
pdf (0.27 MB)

Obsahy platinoidů z Cu-Au(Mo) porfyrového ložiska Kalmakyr v Uzbekistánu
J. Pašava, A. Vymazalová, J. Košler, R.I. Koneev, A.V. Jukov, R.A. Khalmatov, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 278–282
pdf (0.21 MB)