Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 (ročník 42)

L - GEOFYZIKA

Vliv neodpálených náloží TNT v prospekčních geofyzikálních vrtech v Halenkovicích na kvalitu podzemní vody
A. Havlín, F. Konečný, P. Müller, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 273–275
pdf (0.37 MB)

Využití spektroradiometrických měření pro identifikaci kyselých zvětralinových substrátů – studie ze Sokolovské pánve
V. Kopačková, S. Chevrel, A. Bourguignon, P. Rojík, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 276–282
pdf (1.09 MB)

Geofyzikální indikace neznámého neovulkanického centra u Mariánských Lázní
K. Šalanský, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 283–283
pdf (0.41 MB)