Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 (ročník 42)

J - NEROSTNÉ SUROVINY

Historie dolování a perspektivy uranového zrudnění v okolí Horní Blatné v Krušných horách
V.N. Lagutenko, V. Sattran, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 258–260
pdf (0.43 MB)

Mapování starých zátěží po těžbě rtuti: Svatá u Berouna
Z. Petáková, M. Poňavič, D. Mašek, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 261–264
pdf (0.64 MB)

Zhodnocení vybraných prognózních zdrojů bentonitů a tufitických jílů vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, jejich využití a návrh ochrany
M. Poňavič, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 265–267
pdf (0.43 MB)

Vliv průzkumné uranové těžby na životní prostředí – gamaspektrometrická měření obsahu uranu v jemnozrnných fluviálních sedimentech na lokalitě Harrachov-Rýžoviště (Krkonoše)
Z. Skácelová, J. Hanák, Š. Mrázová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 268–272
pdf (0.6 MB)