Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 (ročník 42)

H - HYDROGEOLOGIE

Hydrogeologické práce České geologické služby v Nikaragui a Kostarice v roce 2008
P. Hrazdíra, P. Hradecký, P. Kycl, V. Žáček, P. Mixa, J. Ševčík, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 245–247
pdf (0.49 MB)

Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve strážském bloku
V. Kozáková, R. Pokorný, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 248–251
pdf (0.62 MB)

Hydraulická vodivost granitů Českého masivu – srovnání dat detailního a regionálního měřítka
L. Rukavičková, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 252–254
pdf (0.2 MB)

Charakter proudění a střední doba zdržení vody v nesaturované zóně krasu (Ochozská jeskyně, Moravský kras)
H. Vysoká, J. Kamas, J. Bruthans, Z. Churáčková, M. Jež, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 255–258
pdf (0.39 MB)