Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 (ročník 42)

C - PALEONTOLOGIE

Nové a málo známé aglutinované foraminifery z paleogénu jižní Moravy
M. Bubík, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 82–84
pdf (0.28 MB)

Některé nové nálezy inoceramové fauny v oblasti Českého ráje
S. Čech, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 85–90
pdf (0.67 MB)

Předběžná zpráva o faunistických asociacích sasko-durynského nejvyššího spodního a středního ordoviku
P. Budil, O. Fatka, P. Kraft, A. Sá, U. Linnemann, J. Marek, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 85–85
pdf (0.35 MB)

Vliv macerace na velikost megasporLaevigatisporites glabratus (Zerndt) Pot. et Kr.
J. Dašková, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 91–91
pdf (0.23 MB)

Předběžný palynologický výzkum na lokalitě Hlubočepy – železniční zářez (chotečské až srbské souvrství, střednídevon, eifel až givet)
J. Dašková, F. Vacek, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 92–93
pdf (0.3 MB)

Foraminiferové společenstvo slínito-karbonátové facie české křídové pánve severně od Jičína
L. Hradecká, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 94–96
pdf (0.31 MB)

Nové nálezy serpulidních červů (Serpulidae) z lokality Kaňk – Na Vrších u Kutné Hory
T. Kočí, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 97–100
pdf (0.28 MB)

Sukcese fosilních asociací třenického souvrství (tremadoc, ordovik) u Holoubkova (pražská pánev)
M. Mergl, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 101–102
pdf (0.31 MB)

Vrtavé stopy v kostech krunýřů suchozemských želv (miocén mostecké pánve)
R. Mikuláš, Z. Dvořák, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 103–104
pdf (0.47 MB)

Kapradiny hornoslezské pánve a jejich sporyin situ
J. Pšenička, J. Bek, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 105–108
pdf (0.48 MB)

Fauna bohdaleckého souvrství (ordovik, stupeň katian) z dočasného odkryvu v Praze-Michli
P. Röhlich, M. David, P. Budil, M. Steinová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 109–110
pdf (0.46 MB)

Nové poznatky o svrchně karbonských prokřemenělých stoncích stromovitých přesliček z Novopacka
J. Sakala, V. Mencl, P. Matysová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 111–113
pdf (0.38 MB)

Společenstva palynomorf ze sklářských pískovců svrchnoturonského stáří z Holan
M. Svobodová, J.K. Novák, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 114–117
pdf (0.41 MB)

Prostředí sedimentace lubenské sloje a nové fytopaleontologické nálezy v lomu společnosti RAKO a.s. u Lubnéu Rakovníka (karbon, kladensko-rakovnická pánev)
Z. Šimůnek, R. Lojka, J. Drábková, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 118–121
pdf (1.11 MB)

Revize rodu Stromatocystites Pompeckj, 1896 (Edrioasteroidea) z kambria České republiky
I. Šrámková, O. Fatka, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 122–123
pdf (0.39 MB)

Předběžná zpráva o revizi nuculidních mlžů ze šáreckého souvrství (pražská pánev, střední ordovik, darriwil)
M. Steinová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 124–125
pdf (0.24 MB)

Diachronní výskyt Marthasterites furcatusv sedimentech turonu české křídové pánve a v Západních Karpatech, Česká republika
L. Švábenická, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 126–129
pdf (0.32 MB)

Skolekodonti skupiny Mochtyellidae(?) Kielan-Jaworowska, 1966 v pražské pánvi
P. Tonarová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 130–130
pdf (0.25 MB)

Asterolepis ornata Eichwald, 1840 (Placodermi) ve sbírkách České geologické služby
V. Vaškaninová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 131–132
pdf (0.21 MB)

Silicifikované mikrofosilie z neoproterozických silicitů tepelsko-barrandienské zóny při jihovýchodním okraji CHKO Křivoklátsko
M. Vavrdová, M. Stárková, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 133–135
pdf (0.92 MB)