Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 (ročník 42)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje
J. Bruthans, Z. Churáčková, P. Jenč, J. Schweigstillová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 54–59
pdf (0.52 MB)

Kvartérní a křídové sedimenty na území listu 13-141 Nymburk
S. Čech, O. Holásek, P. Havlíček, Z. Skácelová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 59–61
pdf (0.32 MB)

Měkkýši svrchní části sedimentů nivy Zákolanského potoka v Otvovicích u Kralup nad Vltavou
J. Kovanda, M. Horsák, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 62–65
pdf (0.22 MB)

Osteologické nálezy ve štěrkovně CEMEX Zaječí
M. Nývltová Fišáková, P. Havlíček, F. Kadlec, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 66–68
pdf (0.45 MB)

Rozbor příčin nestability svahů v povodí Rožnovské Bečvy u obce Vidče
J. Rybář, J. Klimeš, V. Jánoš, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 69–74
pdf (1.32 MB)

Morfologie a morfometrie gravitačních proudů v Moravskoslezských Beskydech
K. Šilhán, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 75–78
pdf (0.84 MB)

Mlčechvostský slepenec – datování a geochemie karbonátového tmelu slepence
K. Žák, H. Hercman, I. Světlík, R. Živor, I. Jačková, P. Zelenka, P. Bosák, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 79–81
pdf (0.24 MB)