Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 (ročník 41)

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Současný stav odkrytosti a prozkoumanosti Ordoviku Krušné hory u Hudlic
P. Čáp, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 9–11
pdf (0.74 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-132 Lysá nad Labem
P. Čáp, R. Vodrážka, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 12–14
pdf (0.64 MB)

Sedimentární textury křídových pískovců v okolí města Mšené-Lázně ve středních Čechách
P. Čáp, P. Zelenka, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 15–16
pdf (0.42 MB)

Intruzivní horniny v Barrandienském Protezoiku okolí Plas
D. Dolejš, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 17–21
pdf (0.66 MB)

Granitoidy a kontaktně metamorfované proterozoikum v oblasti Padrťských rybníků, jihozápadní Brdy
F. Fediuk, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 21–22
pdf (0.23 MB)

Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy
F. Fediuk, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 23–24
pdf (0.33 MB)

Genetické aspekty svrchnokambrického vulkanismu v Křivoklátsko-Rokycanském komplexu
P. Hradecký, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 24–26
pdf (1.11 MB)

K otázce provenience svrchnokarbonských slepenců v severovýchodních Čechách
R. Mikuláš, V. Prouza, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 27–29
pdf (0.45 MB)

Nové údaje ze známých i neznámých hornin v okolí Lipnice nad Sázavou
V. Procházka, D. Matějka, P. Uher, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 30–33
pdf (0.52 MB)

Úlomky hadců v alochtonní kráterové brekcii moldanubika a možné mechanismy jejich vmístění
P. Rajlich, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 34–39
pdf (2.35 MB)

Akreční lapilli v melafyrech podkrkonošské pánve
V. Rapprich, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 39–41
pdf (1.17 MB)

Barrandova skála – výtvor orogeneze nebo podmořský sesuv?
P. Röhlich, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 41–44
pdf (1.09 MB)

Skluzové textury v středočeském silurodevonu – ukazatel dynamiky mořského dna
P. Röhlich, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 45–49
pdf (1.08 MB)

Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze)
Z. Skácelová, M. Rejchrt, B. Mlčoch, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 49–53
pdf (1 MB)

Vulkanoklastika svrchních radnických vrstev mezi Lubnou a Novým Strašecím
M. Stárková, M. Adamová, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 53–59
pdf (0.91 MB)

Tektonické porušení ordoviku v tunelech Nového spojení v Praze 3 (vrch Vítkov)
E. Straka, P. Röhlich, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 59–63
pdf (1.77 MB)

Biostratigrafie spodnokřídových sedimentů slezské jednotky na základě studia vápnitých nanofosilií (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika)
L. Švábenická, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 63–72
pdf (0.65 MB)

Strukturní pozice doubického a českokamenického zlomového pole u České Kamenice
J. Valečka, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 73–76
pdf (1.05 MB)

Křídové sedimenty v Českém středohoří jihozápadně od České Lípy
J. Valečka, P. Zelenka, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 77–78
pdf (0.7 MB)

Křídové sedimenty v okolí Bíliny v severozápadních Čechách
J. Valečka, P. Zelenka, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 79–80
pdf (0.46 MB)

Nově vymezená facie slídnatých drob v severozápadním křídle barrandienského neoproterozoika
T. Vorel, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 81–82
pdf (0.23 MB)

Transgrese křídy na proterozoikum u Jenče (unhošťsko – turský hřbet, střední Čechy)
P. Zelenka, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 83–84
pdf (0.61 MB)