Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 (ročník 40)

L - RADOAKTIVNÍ ODPADY

Změny vybraných vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži
J. Adamcová, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 198–201
pdf (0.27 MB)

Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masivu
K. Breiter, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 202–205
pdf (0.3 MB)

Hydrochemický a hydrogelogický monitoring testovací lokality melechovský masiv
J. Budkovský, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 206–208
pdf (0.2 MB)

Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masivu
J. Hanák, M. Chlupáčová, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 208–210
pdf (0.16 MB)

Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006
J. Procházka, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 210–212
pdf (0.14 MB)

Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu
L. Rukavičková, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 212–215
pdf (0.24 MB)