Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 (ročník 40)

J - LOŽISKA

Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl
M. Poňavič, P. Rambousek, P. Šír, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 196–197
pdf (0.28 MB)