Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 (ročník 40)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE, GEOCHEMIE

Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře Svaté Kateřiny
K. Breiter, R. Čopjaková, B. Mlčoch, R. Škoda, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 116–120
pdf (0.36 MB)

Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha
K. Breiter, K. Žák, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 120–124
pdf (0.38 MB)

Variolit ve vrtu Np-1 Nepasice ve východních Čechách
F. Fediuk, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 124–126
pdf (0.33 MB)

Diabasy a "gabrové porfyrity" ve středočeském plutonickém komplexu
F.V. Holub, M. Studená, M. Vosk, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 127–129
pdf (0.13 MB)

Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie
J. Pašava, A. Vymazalová, I. Knésl, L. Ackerman, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 130–132
pdf (0.23 MB)

Cordieritické ruly velmi bohaté titanohematitem z Orlíku u Humpolce
V. Procházka, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 133–135
pdf (0.15 MB)

Amfibolity chýnovské pestré skupiny
M. René, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 136–138
pdf (0.22 MB)