Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 (ročník 40)

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva
M. Bubík, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 9–14
pdf (0.2 MB)

Silicifikace korycanských vrstev v polické pánvi
P. Čáp, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 15–20
pdf (1.11 MB)

Kvartérní a křídové sedimenty mezi velkým Osekem, Veltruby a Sendražicemi
S. Čech, O. Holásek, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 20–24
pdf (0.51 MB)

Kontakt tanvaldského a libereckého granitu u Jablonce nad Nisou
J. Klomínský, P. Schovánek, T. Jarchovský, P. Sulovský, M. Toužimský, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 24–29
pdf (0.75 MB)

Jednotné regionální projevy poimpaktové hydrotermální fáze českého kráteru
P. Rajlich, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 30–33
pdf (0.52 MB)

Rekonstrukce vulkanických procesů v okolí Kadaně
V. Rapprich, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 34–36
pdf (0.44 MB)

Kde byl korálový útes ve zlíchovském souvrství středočeského devonu?
P. Röhlich, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 36–38
pdf (0.73 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-113 Sojovice
J. Valečka, P. Zelenka, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 39–41
pdf (0.4 MB)

Spodní turon v cihelně Kutná Hora-Sedlec
R. Vodrážka, L. Hradecká, P. Čáp, L. Švábenická, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 41–44
pdf (0.5 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-443 Chotěboř
P. Zelenka, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 44–45
pdf (0.13 MB)