Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 (ročník 40)

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva
M. Bubík, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 9–14
pdf (0.2 MB)

Silicifikace korycanských vrstev v polické pánvi
P. Čáp, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 15–20
pdf (1.11 MB)

Kvartérní a křídové sedimenty mezi velkým Osekem, Veltruby a Sendražicemi
S. Čech, O. Holásek, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 20–24
pdf (0.51 MB)

Kontakt tanvaldského a libereckého granitu u Jablonce nad Nisou
J. Klomínský, P. Schovánek, T. Jarchovský, P. Sulovský, M. Toužimský, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 24–29
pdf (0.75 MB)

Jednotné regionální projevy poimpaktové hydrotermální fáze českého kráteru
P. Rajlich, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 30–33
pdf (0.52 MB)

Rekonstrukce vulkanických procesů v okolí Kadaně
V. Rapprich, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 34–36
pdf (0.44 MB)

Kde byl korálový útes ve zlíchovském souvrství středočeského devonu?
P. Röhlich, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 36–38
pdf (0.73 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-113 Sojovice
J. Valečka, P. Zelenka, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 39–41
pdf (0.4 MB)

Spodní turon v cihelně Kutná Hora-Sedlec
R. Vodrážka, L. Hradecká, P. Čáp, L. Švábenická, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 41–44
pdf (0.5 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-443 Chotěboř
P. Zelenka, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 44–45
pdf (0.13 MB)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
I. Baroň, V. Jánoš, J. Klimeš, R. Novotný, F. Hubatka, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 46–49
pdf (0.66 MB)

Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM na příkladu svahové deformace Radhošť-Pustevny
I. Baroň, D. Kašperáková, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 49–52
pdf (0.28 MB)

Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení
I. Baroň, Z. Vařilová, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 53–57
pdf (0.8 MB)

Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí
P. Havlíček, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 58–59
pdf (0.14 MB)

Inženýrskogeologické poměry v okolí zříceniny hradu Trosky
I. Forczek, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 59–61
pdf (0.36 MB)

Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk)
P. Havlíček, O. Holásek, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 62–63
pdf (0.35 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu 11-424 Dolní Bělá
O. Holásek, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 64–66
pdf (0.21 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu 12-144 Lány
O. Holásek, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 67–69
pdf (0.13 MB)

Měkkýši svahové kaskádky pěnovců, slínů a almů u Liptovské Lužné v Nízkých Tatrách
J. Kovanda, M. Horsák, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 70–73
pdf (0.26 MB)

Subfosilní měkkýši ložiska slatin u Spišské Belé východně od Vysokých Tater
J. Kovanda, M. Horsák, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 73–76
pdf (0.21 MB)

Využití dat DPZ při detekci a sledování sesuvů v Moravskoslezských Beskydech
M. Koželuh, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 76–79
pdf (0.42 MB)

Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava)
V. Ložek, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 79–81
pdf (0.33 MB)

Vliv strukturních poměrů jílovitých sedimentů sokolovské pánve na vývoj sesuvů při výstavbě silnice I/6 západně od Karlových Varů
J. Novotný, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 82–84
pdf (0.24 MB)

Výzkum mladopaleolitické lokality Boršice u Buchlovic
M. Nývltová Fišáková, D. Nývlt, P. Škrdla, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 85–89
pdf (0.35 MB)

Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
J. Rybář, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 90–92
pdf (0.16 MB)

Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině
J. Rybář, V. Jánoš, J. Klimeš, T. Nýdl, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 92–96
pdf (0.39 MB)

Okraj skandinávského zalednění v Moravské bráně
J. Tyráček, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 97–101
pdf (0.4 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Některé méně známé a nové druhy aglutinovaných foraminifer v karpatském flyši
M. Bubík, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 102–105
pdf (0.38 MB)

Mikropaleontologický výzkum na lokalitě Kaňk-Na Vrších u Kutné Hory
L. Hradecká, L. Švábenická, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 106–108
pdf (0.58 MB)

Nové nálezy serpulidních červů z lokality Velim-Skalka
T. Kočí, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 109–111
pdf (0.27 MB)

První výskyt serpulidního červa druhu Filogranula cincta (Goldfuss) v příbojové facii české křídové pánve
T. Kočí, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 112–113
pdf (0.17 MB)

Zpráva o nálezu serpulidních červů z lokality Hády v Brně (svrchní jura)
T. Kočí, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 114–115
pdf (0.18 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE, GEOCHEMIE

Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře Svaté Kateřiny
K. Breiter, R. Čopjaková, B. Mlčoch, R. Škoda, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 116–120
pdf (0.36 MB)

Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha
K. Breiter, K. Žák, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 120–124
pdf (0.38 MB)

Variolit ve vrtu Np-1 Nepasice ve východních Čechách
F. Fediuk, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 124–126
pdf (0.33 MB)

Diabasy a "gabrové porfyrity" ve středočeském plutonickém komplexu
F.V. Holub, M. Studená, M. Vosk, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 127–129
pdf (0.13 MB)

Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie
J. Pašava, A. Vymazalová, I. Knésl, L. Ackerman, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 130–132
pdf (0.23 MB)

Cordieritické ruly velmi bohaté titanohematitem z Orlíku u Humpolce
V. Procházka, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 133–135
pdf (0.15 MB)

Amfibolity chýnovské pestré skupiny
M. René, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 136–138
pdf (0.22 MB)

F - VÝZKUMY V ZAHRANIČÍ

Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui
I. Baroň, P. Hradecký, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 139–143
pdf (1.1 MB)

Metabazity souostroví Yap v západním Tichomoří
F. Fediuk, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 144–147
pdf (0.42 MB)

Kvartér a přírodní nebezpečí v okolí Estelí v Nikaragui
P. Havlíček, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 148–151
pdf (0.44 MB)

Přívalové proudy v okolí Machu Picchu, Cuzco, Peru
J. Klimeš, V. Vilímek, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 151–153
pdf (0.12 MB)

Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
I. Knésl, T. Pechar, K. Martínek, J. Spudil, A. Wasay, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 153–156
pdf (0.43 MB)

Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
B. Kříbek, V. Majer, V. Pecina, J. Pašava, B. Mapani, F. Kamona, R. Ellmies , A. Amkongo, J. Macoun, Keder. , ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 157–159
pdf (0.26 MB)

Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
B. Kříbek, V. Majer, P. Bezuško, J. Pašava, J. Adamovič , I. Nyambe, K. Liyungu, F. Chibesakunda, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 160–162
pdf (0.23 MB)

Zosuv v Ľubietovej – aktuálny stav a perspektívy využitia nových monitorovacích metód
R. Prokešová, A. Medveďová, T. Melich, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 163–165
pdf (0.18 MB)

Brachiopodové fauny triasu a jury v oblasti Salzkammergut v Rakousku
M. Siblík, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 166–167
pdf (0.18 MB)

Aktuálne problémy monitorovania svahových deformácií na Slovensku
P. Wagner, P. Ondrejka, A. Klukanová, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 167–170
pdf (0.23 MB)

G - STAVEBNÍ A DEKORAČNÍ KAMENY

Biostratigrafické a paleoenvironmentální zhodnocení vzorků odebraných z maleb středověkých mistrů na základě studia vápnitých nanofosilií
L. Švábenická, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 171–175
pdf (0.48 MB)

Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech
J. Valečka, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 175–179
pdf (0.49 MB)

H - HYDROGEOLOGIE

Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze
J. Čurda, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 180–182
pdf (0.13 MB)

Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze
J. Čurda, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 183–186
pdf (0.14 MB)

Jubilující Břevnov očima hydrogeologa
J. Čurda, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 187–191
pdf (0.16 MB)

Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží
R. Kadlecová, F. Buzek, J. Bruthans, A. Zajíček, T. Kvítek, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 191–195
pdf (0.51 MB)

J - LOŽISKA

Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl
M. Poňavič, P. Rambousek, P. Šír, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 196–197
pdf (0.28 MB)

L - RADOAKTIVNÍ ODPADY

Změny vybraných vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži
J. Adamcová, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 198–201
pdf (0.27 MB)

Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masivu
K. Breiter, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 202–205
pdf (0.3 MB)

Hydrochemický a hydrogelogický monitoring testovací lokality melechovský masiv
J. Budkovský, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 206–208
pdf (0.2 MB)

Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masivu
J. Hanák, M. Chlupáčová, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 208–210
pdf (0.16 MB)

Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006
J. Procházka, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 210–212
pdf (0.14 MB)

Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu
L. Rukavičková, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 212–215
pdf (0.24 MB)