Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 (ročník 38)

G - STAVEBNÍ A DEKORAČNÍ KAMENY

Pieta ze sbírek Metropolitního muzea v New Yorku (USA)
J. Šrámek, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 146–146
pdf (0.94 MB)

Fyzikální vlastnosti turonských opuk a jejich závislosti na látkovém složení
J. Šrámek, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 147–149
pdf (0.08 MB)

Kámen Přemyslovského paláce v Olomouci
J. Šrámek, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 150–152
pdf (0.66 MB)

Provenience kamene rozbitých gotických skulptur z kladrubského kláštera u Stříbra
J. Šrámek, K. Nováček, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 153–156
pdf (0.68 MB)

Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze
J. Valečka, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 157–160
pdf (0.97 MB)