Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 (ročník 38)

F - VÝZKUMY V ZAHRANIČÍ

Výsledky geologické dokumentační práce na ostrově Sokotra
F. Fediuk, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 130–131
pdf (0.86 MB)

Kvartérní sedimenty v okolí Somota (Nikaragua)
P. Havlíček, L. Smolíková, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 131–133
pdf (0.09 MB)

Kvartérní sedimenty v okolí vulkánu Guazapa, centrální Salvador
P. Havlíček, T. Vorel, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 134–136
pdf (0.96 MB)

Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
J. Pašava, P. Bezuško, E. Komínek, B. Kříbek, F.H. Yameogo, A. Kabore, B. Zida, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 137–139
pdf (0.84 MB)

Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí
V. Rapprich, P. Hradecký, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 140–141
pdf (0.14 MB)

Nové údaje o svrchnotriasových brachiopodech Severních vápencových Alp
M. Siblík, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 142–143
pdf (0.84 MB)

Fosilní půdy a půdní sedimenty středního Salvadoru
L. Smolíková, P. Havlíček, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 143–145
pdf (0.99 MB)