Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 (ročník 35)

H - VÝZKUM V ZAHRANIČÍ

Palynologický výzkum důležitých kvartérních lokalit v Polsku - mezinárodní a mezioborová spolupráce
E. Břízová, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 192–193
pdf (0.07 MB)

PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
J. Pašava, B. Kříbek, K. Žák, Li Chaoyang. , Gao Zhenmin. , Luo Taiji. , Zeng Mingguo. , ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 193–196
pdf (0.09 MB)

Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
J. Pašava, B. Kříbek, U. Wenmenga, P. Bezuško, I. Knésl, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 197–200
pdf (0.18 MB)

Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu 'ZAMBIE - 2001'
A. Seifert, V. Žáček, S. Vrána, V. Pecina, I. Knésl, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 200–202
pdf (0.08 MB)