Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 (ročník 35)

F - GEOFYZIKA

Geologická interpretace geofyzikálního průzkumu na Labské louce v Krkonoších (etapa 2000 - 2001)
J. Dohnal, Z. Jáně, J. Kněz, P. Novák, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 176–178
pdf (0.16 MB)

Geologická interpretace komplexního geofyzikálního průzkumu severně of města Jeseník
J. Dohnal, Z. Jáně, J. Kněz, L. Zima, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 178–180
pdf (0.13 MB)

Reinterpretace geologických a geofyzikálních pokladů z mšensko-roudnické pánve
J. Skopec, J. Pešek, M. Kobr, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 181–183
pdf (0.09 MB)