Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 (ročník 34)

H - VÝZKUMY V ZAHRANIČÍ

Vulkanogenní edafoidy západně od Malpaisillo (Nikaragua)
P. Havlíček, L. Smolíková, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 152–152
pdf (0.05 MB)

Brachiopodi triasu a liasu severních vápencových Alp: nové poznatky
M. Siblík, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 153–153
pdf (0.05 MB)

Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v okolí Leónu, Telicy, Malpaisillo a La Paz Centro (Nikaragua)
L. Smolíková, P. Havlíček, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 154–155
pdf (0.08 MB)

Palynologie ze křídových sedimentů v Köszörüköbánya (Maďarsko)
M. Svobodová, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 156–156
pdf (0.16 MB)