Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 (ročník 34)

B - PALEONTOLOGIE

Druhová diverzita konulárií spodního paleozoika pražské pánve
Z. Brabcová, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 28–30
pdf (0.1 MB)

Palynologické vyhodnocení vzorků z "pařezového horizontu" na dole Bílina (mostecká pánev, miocén, Česká republika)
J. Dašková, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 30–32
pdf (0.12 MB)

Graptolitová fauna zóny Didymograptus clavulus (šárecké souvrství) ordoviku pražské pánve
P. Kraft, J. Kraft, J. Marek, R. Seidl, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 32–35
pdf (0.19 MB)

Ichnofosilie metamorfovaného paleozoika Vyhnanického hřbetu (? Ordovik, východní Čechy)
R. Mikuláš, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 36–37
pdf (0.22 MB)

Nález ichnofosilie Chondrites Sternberg, 1833, ve "Scyphocrinitovém horizontu" (devon Barrandienu)
R. Mikuláš, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 38–39
pdf (0.23 MB)

Nález ichnofosilií v třenickém souvrství (tremadok, ordovik Barrandienu) od Libečova
R. Mikuláš, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 39–40
pdf (0.21 MB)

Nález ichnofosilií v křídových sedimentech českobudějovické pánve (zlivské souvrství) u Zahájí
R. Mikuláš, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 41–43
pdf (0.3 MB)

Nálezy pleistocenní a halocenní fauny z některých jeskyní Moravského krasu
M. Nývltová Fišáková, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 43–45
pdf (0.27 MB)

Výskyt ostnokožců v lomu „Kosov“ u Berouna (Silur: Wenlock – Ludlow)
R.J. Prokop, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 46–47
pdf (0.22 MB)

Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku v lomech č.2, 3, 4
Z. Šimůnek, M. Libertín, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 48–49
pdf (0.1 MB)

Anchitherium aurelianense (Equidae, Mammalia) z lokalit severozápadních Čech
J. Uhlířová, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 49–50
pdf (0.1 MB)

Poznámky k taxonomii a výskytu ústřice Gryphaeostrea Canauculata (J. Sowerby, 1813) na lokalitě Plaňany u Kolína (česká křídová pánev)
B. Záruba, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 50–51
pdf (0.09 MB)

Geologický výzkum výkopů plynovodu;Část II-Brachiopodi od Netřeby (česká křídová pánev)
J. Žítt, O. Nekvasilová, Č. Nekovařík, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 51–55
pdf (0.34 MB)