H -
Prognózní zdroje nerostných surovin

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 (ročník 32)

H - PROGNÓZNÍ ZDROJE NEROSTNÝCH SUROVIN

Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
Z. Petáková, M. Eliáš, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 122–122
pdf (0.03 MB)